Dette her ved P-vagterne nok ikke

parkering2Du kan gratis parkere din motorcykel i københavnske bilbåse, mens Center for Parkering grubler over en betalingsløsning for os på to hjul. Ifølge reglerne skal p-billetten jo ligge synlig, men ikke kunne fjernes af uvedkommende og heller ikke blæse væk. Ja, de har fået noget at tænke over.

Men parkerings-myndighederne har endnu en udfordring i forhold til mc-parkering, som de næppe kender til: Hvis du parkerer din motorcykel lovlydigt langs kantstenen, kan en bilist helt lovligt efterfølgende parkere på ydersiden af motorcyklen. Vi citerer Færdselslovens §29, stk. 3:

“Parkering må ikke ske: 4) ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant, bortset fra tohjulet cykel, tohjulet knallert eller tohjulet motorcykel uden sidevogn …”

Ovennævnte parkering i lag kan æde en hel del af vejens bredde, hvis bilen skal holde uden på en Gold Wing. Og i snævre ensrettede gader med parkering i begge sider skal man ligefrem passe på, at denne parkeringsform ikke forhindrer færdslen gennem gaden.

Tænk hvor mange ekstra p-pladser, der kan skabes i København, hvis motorcyklerne holder sig fra bilbåsene og får lov at holde 30-40 grader på skrå fra kantstenen – og på fortovet, når der efterlades plads nok til en tvillingebarnevogn – akkurat som før i tiden.

Annonce

Annonce

Screenshot