DMC ønsker nye kørekortregler for 2-hjulede motorkøretøjer

IMAGE Kørekort inddelingPå baggrund af Transport- og Bygningsministeriets udmelding om at gennemføre en 3-årig forsøgsordning, hvor 17-årige får mulighed for at erhverve kørekort til bil, ønsker DMC´s bestyrelse, at politikernes fokus ligeledes rettes mod harmonisering af de danske kørekortregler for motorcyklister.

Embedsmændene i Justitsministeriet valgte at indføre den skrappeste fællesnævner, da der skulle vedtages aldersbegrænsninger for kørekort til motorcykler i 2012. Aldersopdelingen for kørekort er eksempelvis ikke også indført for kategori B til personbil, og man kan spørge sig selv om det rimelige i at indføre de skrappere alderskrav kun for motorcykler.

Modsat Danmark har vores nabolande Tyskland og Sverige som bekendt valgt nogle lavere aldersgrænser inden for rammerne af EUs 3. Kørekortdirektiv.

– Vi håber at kunne nærme os de samme regler, som er gældende for vores nabolande som eksempelvis Tyskland og Sverige. Ved at lade de unge få erfaring med at køre en lille motorcykel som 16-17 årig, opnår vi jo samme effekt som Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt forventer vil ske med de unge billister i bil; nemlig at den tidligere erfaring kan reducere antallet af ulykker, siger Formand for DMC, Rolf Skovløkke.

DMC´s bestyrelse er derfor kommet frem til et forslag, hvor de blandt andet også bakker op om kørekort til lille knallert til de 15-årige, som Hans Christian Schmidts udmelding også indbefatter.

Forslaget har været lagt ud til debat på DMC´s Facebook-side, inden det endelige oplæg nu sendes videre til politisk behandling.

– Det er vigtigt for os at høre vores medlemmers holdning til de spørgsmål, vi behandler i organisationen, hvilket vi har mulighed for via vores Facebook-side. Siden er åben for alle, og vi lytter selvfølgelig også til motorcyklister, der ikke er medlemmer af DMC endnu – samt andre interessenter såsom køreskoler, politikere,
forsikringsselskaber og forhandlere. For os er det vigtigste, at vi repræsenterer alle, også kommende motorcyklister i Danmark, siger Rolf Skovløkke.

DMC er dog villige til at forhandle en begrænsning af A1-kørekortet, som omfatter adgang til motorveje. Dette begrundes med, at de små maskiner kan have svært ved at følge med ved høje hastigheder, og at DMC ikke ønsker at få de 16-17 årige ud i overhalingsbanen, før de har opnået den nødvendige erfaring i trafikken og taget kørekort til en større maskine (A2 eller A, som er i stand til at følge den øvrige trafik på motorvejene).

Annonce

Annonce