Europa-Parlamentet vil hastighedsbegrænse motorcykler

En såkaldt Intelligent Speed ​​​​Assistant, som automatisk forhindrer køretøjet i at køre hurtigere, end hvad der er angivet på den aktuelle stræknings hastighedstavler, diskuteres af Europa-Parlamentet, som leder efter måder at reducere antallet af alvorlige ulykker på. Men Federation of European Motorcyclists Association, FEMA, er imod det.

Europa-Parlamentet ønsker slagkraftige trafiksikkerhedsforanstaltninger, såsom en hastighedsgrænse i byerne på 30 km/t og nultolerance for spritkørsel, men det foreslår også intelligent hastighedsassistance på motorcykler;
Den 5. oktober 2021 vedtog Europa-Parlamentet udkastet til betænkning fra MEP, Elena Kountoura, med stort flertal. Rapporten indeholder mange tiltag til at forbedre trafiksikkerheden i Europa. Et af disse er introduktionen af ​​Intelligent Speed ​​​​Assistance (ISA) på motorcykler.

Generelt ønsker Europa-Parlamentet at se et stort bidrag til trafiksikkerheden. Bedre infrastruktur, en europæisk vejtransportmyndighed, hastighedsreduktion og overholdelse bør spille en vigtig rolle for at reducere ulykker, hvor mennesker bliver dræbt eller alvorligt såret.

I en såkaldt initiativbetænkning fra Europa-Parlamentet reagerer Parlamentet på EU’s trafiksikkerhedsramme 2021-2030 “Nulvision”.

Inden for denne ramme har Europa-Kommissionen defineret flere nøglefaktorer (KPI’er) for at reducere ulykker, hvor mennesker bliver dræbt eller alvorligt skadet. Parlamentet støtter Kommissionens handling, men ønsker at gå videre endnu; Til at begynde med ønsker Parlamentet, at Kommissionen definerer KPI’er, der omfatter køretøjer i kategori L (inklusive motorcykler).

Nogle af parlamentsmedlemmernes krav lyder således:
· Europa-Parlamentet efterlyser flere investeringer i sikker infrastruktur med fokus på områder med flest ulykker. En vejklassificeringsramme, der bedre matcher hastighedsgrænser til vejdesign og layout.

· På køretøjssiden opfordres der til, at køretøjets sikkerhedsfunktioner inkluderes i periodiske tekniske syn. Udover ABS skal alle nye køretøjer inklusive motorcykler have intelligente hastighedsassistancesystemer. Derudover bør eCall monteres på motorcykler.

· Europa-Parlamentet kræver strengere alkoholgrænser og overholdelse. Det kræver også en hastighedsgrænse på 30 km/t i boligområder med mulighed for nedre grænser på hovedveje og i områder med mange fodgængere og cyklister. For at implementere disse grænser bør medlemsstaterne prioritere investeringer i hastighedsovervågning.

· Endelig opfordrer Europa-Kommissionen til at gøre teoretisk og praktisk uddannelse og prøver obligatoriske for at opnå kørekort til alle kategorier af tohjulede køretøjer.

Kommentar fra FEMA-generalsekretær Dolf Willigers: 
“Vi glæder os over denne rapport og næsten alle de foranstaltninger, som Parlamentet har foreslået. I et brev til Europa-Kommissionen tidligere i år bad vi allerede om inddragelse af motordrevne tohjulere i form af bedre uddannelse, køreprøver, der er mere skræddersyet til risikovurdering og risikoundgåelse i stedet for tekniske færdigheder ved lav hastighed og sikrere infrastruktur. Det er krav, som også indgår i Parlamentets betænkning. Selv om vi forstår behovet for at sænke farten i visse situationer, ser vi alle ​Intelligent Speed ​​​​Assistance-systemer, der fjerner førerens kontrol over motorcyklen, som en fare for motorcyklisten – hvilket vi allerede har diskuteret med Europa-Kommissionen i 2019. Kommissionen var enig med os i, at man ikke bare kan montere ISA på motorcykler.”

Annonce

Annonce