Lavere registreringsafgift i 2014

SkatEndelig, tænker du sikkert. Registreringsafgiften på motorcykler reduceres fra og med den 1. januar 2014. Ikke sådan som vi ønsker det – klækkeligt og passende med afsæt i motorcyklers gunstige virkning på trængsels- og parkeringsproblemer i byerne og på grund af deres åbenlyse fordele som effektivt, individuelt transportmiddel i udkantsområderne. I stedet sker det beskedent og som følge af en lovbestemt satsregulering.

Med ændringen flyttes beløbsgrænserne i afgiftsberegningen, så 105 %-afgiften sætter ind ved 9100 kr. (før 8900 kr,), mens knækket fra 105 procent- til 180 procent-afgift rykkes fra 24.900 kr. til 25.400 kr. Resultatet bliver således en afgiftsnedsættelse på i alt 585 kr., for de motorcykler, der passerer 105/180-procents knækket, og 210 kr. for dem, der ligger under.

Og hvorfor så det, når satserne ikke er blevet ændret de senere år? Jo, en række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen, herunder satserne for registreringsafgift for motorcykler, er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Som led i 2009-skattereformen – Forårspakke 2.0 – fra maj 2009 og Genopretningspakken fra juni 2010 har reguleringen af beløbsgrænserne dog været suspenderet i 2010 til 2013. Der er derfor ikke sket en regulering til indkomstårene 2013, 2012, 2011 og 2010. Men den normale regulering af beløbsgrænserne i henhold til personskattelovens § 20 er altså genoptaget fra indkomståret 2014.

Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår.

Annonce

Annonce