Nyt initiativ skal give færre mc-ulykker

Kørelærere, mc-forhandlere og køretekniske anlæg går nu sammen for at forbedre sikkerheden for danske motorcyklister. Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF), Dansk Kørelærer-Union (DKU) og Foreningen af Køretekniske Anlæg i Danmark (KTADK) har siden begyndelsen af 2016 arbejdet med udviklingen af et nyt initiativ, som skal forbedre motorcyklisters sikkerhed. På 28 af landets køretekniske anlæg kan man fra april for blot 495 kr. gennemføre det køretekniske grundkursus “Sikkerpå2Hjul”, der skærper motorcyklistens færdigheder i en farlig situation.

Sikkerheden for motorcyklister udfordres dagligt af uopmærksomme bilister. Derfor er sikkerhed for motorcyklisten i høj grad motorcyklistens eget ansvar, og netop derfor er køretekniske færdigheder vigtige at have med sig. Hos MFF, DKU og KTADK er man enige om, at mange motorcykeluheld kan undgås, hvis motorcyklisten får mulighed for at dygtiggøre sig under sikre og betryggende forhold. Det er også vigtigt, at den køretekniske træning er let tilgængelig og findes tæt på, hvor motorcyklisterne bor. ”Sikkerpå2hjul” iværksættes derfor som en national kampagne målrettet sikkerheden for motorcyklister over hele landet. Undersøgelser viser nemlig, at erfarne motorcyklister laver færre fejl under kørslen, samtidig med at de sjældent overvurderer egne evner og oftest har fuld kontrol over motorcyklen. På www.sikkerpå2hjul.dk kan man fra den 15. februar tilmelde sig det nye kørekursus.

Salget af nye motorcykler er siden 2013 steget med næsten 90 procent. Og bestanden af indregistrerede motorcykler er nu tæt på 155.000 enheder. Med flere motorcykler på vejene kan der statistisk set ske flere uheld. Det står fast, at størsteparten af uheldene på motorcykel skyldes menneskelige fejl (ca. 80-90 procent), at risikoen for et færdselsuheld er særlig stor for den mindre rutinerede motorcyklist og at den uerfarne motorcyklist ofte er tilbøjelig til at overvurdere egne evner. Derfor er køreteknisk træning afgørende for motorcyklisters sikkerhed på vejene, hvilket de tre organisationer bag “Sikkerpå2Hjul” er enige om.

Mange af de ca. 250 uheld med personskade, der hvert år involverer danske motorcyklister, kunne måske have været forhindret, og det er dem, vi i samarbejde med DKU og KTADK har fokus på. Uheld hvor manglende træning kan have været medvirkende årsag, siger John Tange, formand for Motorcykel Forhandler Foreningen.

– Desværre ser vi i statistikkerne også uheld, der ikke kan forhindres. F.eks. uheld som følge af brugstyveri af motorcykler, eller hvor føreren ikke har kørekort til motorcykel. Nogle af disse ender desværre også fatalt.

– Vi er naturligvis glade for, at danskerne i stort tal har taget motorcyklerne til sig, men vi er også beviste om, at der statistisk set også kan opstå flere uheld imellem de bløde og hårde trafikanter. En uhelds-situation som motorcyklisten altid er den tabende part i. Derfor er det meget glædeligt, at både DKU og KTADK har ønsket at medvirke til at få dette projekt etableret – ikke bare til gavn for motorcyklisternes sikkerhed, men i høj grad også for den samlede trafiksikkerhed, slutter John Tange.

Også hos Dansk Kørerlærer-Union kan man se det fornuftige i at klæde motorcyklisterne bedre på til udfordringerne i trafikken.

– DKU har en stor interesse for vedvarende at medvirke til en forbedring af færdselssikkerheden i Danmark, således at Færdselssikkerhedskommissionens målsætning opnås, siger René Arnt, Landsformand for Dansk Kørelærer-Union.

– Derfor har DKU ikke kun interesse i selve køreuddannelserne, men også efteruddannelse af trafikanterne. Vi deler Motorcykel Forhandler Foreningens opfattelse af, at især motorcyklister kan have stor glæde, af at deltage på efteruddannelseskurser. Vi indgår derfor meget gerne i projektet ”Sikkerpå2hjul” og har en stor forventning om, at det vil være medvirkende til at forbedre færdselssikkerheden for landets motorcyklister, slutter René Arnt.

Michael Lønbæk, der er formand for foreningen af køretekniske anlæg i Danmark, stemmer i:

– KTADK deltager i samarbejdet med MFF og DKU, fordi vi tror på, at samarbejde er vejen ind i en mere trafiksikker fremtid. Vi mener, at trafiksikkerhed bør indøves i simulerede omgivelser, som giver gode muligheder for indsigt og træning under trygge forhold. Trafikken er en pædagogisk rigtig dårlig læremester, idet man kun sjældent får en ekstra chance, når det bliver kritisk og derfor måske går galt. På vores baner i simulerede omgivelser er der gode muligheder for at træne og indøve de reflekser, der er nødvendige i kritiske trafiksituationer. Samtidig er der rigtig gode muligheder for at opnå den nødvendige indsigt i, hvordan man undgår at bringe sig selv i de farlige situationer.

Annonce

Annonce

Screenshot