ABS på motorcykler redder liv

ABS analyseEn svensk undersøgelse baseret på data fra Sverige, Italien og Spanien i perioden fra 2003 til 2012 viser, at ABS-bremser på motorcykler i langt højere grand end i biler reducerer risikoen ved ulykker. ABS-bremserne reducerede motorcykelulykker med personskade med 24 procent i Italien, 29 procent i Spanien og 34 procent i Sverige. Forskellen blev endnu mere udtalt ved mere alvorlige ulykker og ved dødsulykker, hvor tallene viste en reduktion med 34 procent i Spanien og hele 42 procent i Sverige.

Desuden viste undersøgelsen, at ABS-bremserne også reducerer risikoen for styrt før et eventuelt sammenstød, og det faktum, at motorcykel og kører holder sig på hjulene, er medvirkende til en væsentlig formindskelse af risikoen for alvorlige skader ved et sammenstød. Generelt er ulykkesrisikoen i trafikken i Europa for nedadgående, men motorcyklerne har haft et langsommere forløb end bilerne, og man har derfor ønsket at fokusere mere på dem.

EU-parlamentet har af samme grund vedtaget at gøre ABS-bremser på motorcykler obligatorisk for alle nye motorcykler over 125 kubik fra 2016. Men da motorcykler statistisk set holder længere end biler, vil der gå mange år, før de fleste motorcykler på vejene er udstyret med ABS-bremser. Det rokker dog ikke ved undersøgelsens konklusion om, at ABS-bremser bør monteres på alle nye motorcykler, og at motorcykelkøberne kun bør købe motorcykler med ABS, uanset om der købes nyt eller brugt køretøj. I Danmark er problemet endnu mere udtalt, da en stor del af den kørende bestand består af 10 til 20 år gamle motorcykler uden ABS, og tilvæksten af nye og nyere motorcykler med ABS er begrænset i forhold til den samlede bestand.

Annonce

Annonce