MFF: Kørsel med langt lys kan redde liv

Det burde være lovligt for motorcyklister at køre med langt lys uden for lygtetændingstiden! Synspunktet bringes til torvs af Motorcykel Forhandler Foreningen, og MFF-formand John Tange uddyber:

– Ethvert dødsfald i trafikken er et for meget, men vi kan heldigvis se en positiv udvikling i motorcykeluheld med dødelig udgang, som er faldet fra 26 i 2016 til 11 i 2017. En udvikling, vi hilser særdeles velkommen, men som dog ikke stopper ikke vores initiativer for færre uheld, hvor motorcykler er involveret. De seneste år har vi været på banen med kampagnerne “SikkerPå2hjul”, “Se OS – Nu kommer vi” og “Red en tyv – Lås din motorcykel”.

– Men når vi så ser nærmere på mc-uheldene, er det gennemgående træk, at motorcyklister bliver overset. Og i alt for mange uheld citeres bilisten således: ”Jeg så ikke motorcyklen.”, siger Tange.

Men hvordan løser man dette problem og gør motorcyklisterne mere synlige for bilisterne?

– Det er ikke vores opgave at opdrage på bilisterne, men det er vores opgave at passe på os selv som motorcyklister. Og vi mener, at et lille vip på lyskontakten vil gøre en forskel og måske endda redde liv, lyder det fra MFF-formanden.

Han mener, at en del af årsagen til motorcyklernes mindre synlighed skal hentes i den udvikling, der er sket med hensyn til lygteføring.

Et tilbageblik:
· Indtil 1. maj 1977 var det ikke lovpligtigt for nogen form for trafikanter at anvende nærlys uden for lygtetændingstiden.
· Ved lov nr. 287 af 10. juni 1976 blev det med virkning fra 1. maj 1977 lovpligtigt for motorcykler at køre med nærlyset tændt uden for lygtetændingstiden. Formålet var at tydeliggøre denne trafikantgruppe, hvilket lykkedes. Nu var der tydelig forskel på, om den modkørende var en motorcykel eller en bil.
· Problemet opstår så ved lov nr. 401 af 13. juni 1990 med ikrafttrædelse 1. oktober 1990, hvor også bilister bliver pålagt at anvende nærlys/kørelys uden for lygtetændingstiden. På den måde mistede motorcyklisten fordelen af at skille sig ud, blive set og identificeret tydeligt i dagtimerne.

Ifølge Motorcykel Forhandler Foreningen sidder løsningen lige ved venstre styrkontakt. Ved at tænde fjernlyset i dagtimerne kan motorcyklisterne igen blive synlige i trafikbilledet.

– Et enkelt fjernlys blænder ikke i dagtimerne, men gør opmærksom på, at her kommer der en motorcykel. Vi ved, at det er et kontroversiel forslag, men det er er en tvingende nødvendighed, at bilisterne får øje på motorcyklisterne, hvis vi skal have nedbragt antallet af uheld, hvor bilister ikke har set motorcyklisten. Løsningen er så enkel, at man kan undre sig over, at det ikke er blevet indført allerede, slutter John Tange sin opfordring til politikerne.

Annonce

Annonce