TMP køber Jamohuset i Glyngøre

billede1-085210For to år siden samlede TMP deres aktiviteter i det gamle Jamohuset i Glyngøre. Glæden var dog kort, da ejendomsselskabet, som stod bag ejendommen, gik konkurs midt i oktober 2014. Ejendommens lejere blev i den forbindelse beroliget med, at man ville drive huset videre, og at der ikke ville ske ændringer for de enkelte lejere.

– Men desværre viste det sig, at mange lejere flyttede indenfor det første år efter konkursen, siger Thomas Møller Pedersen, indehaver af TMP.

billede2-085244– Vi blev mere og mere bekymrede for udviklingen og indledte da også forhandlinger med boets eneste panthaver, Nykredit. Det må siges, at det har været en lang og snørklet proces, men nu er der lavet købsaftale, og TMP har overtaget Jamohuset pr 1. september.

– Det primære mål med købet er at sikre vores virksomhed, der har været i rivende udvikling de seneste år. Med nye kontrakter på alle varemærker fra den italienske fabrik Piaggio i 2013, har vi haft forrygende travlt. Undervejs i Jamohuset har vi haft nye planer for nye aktiviteter, som krævede endnu mere plads. Plads, som hele tiden var svævende på grund af konkurssituationen for ejendommen. Disse planer vil blive trukket op af skuffen igen med disse nye muligheder.

– Den fremtidige drift af Jamohuset vil foregå i selvstændigt selskab, og det første og primære mål er at servicere de nuværende lejere bedst muligt. Da vi kom til Jamohuset for to år siden, herskede der en virkelig positiv ”ny skaber ånd”. Den vil vi forsøge at genskabe. En aktivitet, som førhen var interessant for lokalområdet, var udlejningsplads til vinteropbevaring af campingvogne og både. Dette vil vi tage op igen, men udvider vi, som det også omfatter biler og motorcykler. Samtidig med vinteropbevaring går vi med planer om at etablere servicering af alle kategorier. Både via TMP, men også på ”gør det selv”-basis. Til dette formål vil der blive indrettet specielle værkstedsfaciliteter i bygningen.

– Det er desuden vores plan at indrette lokaler med tilhørende kontorer, som kan lejes ud til nye- eller allerede etablerede virksomheder, slutter Thomas Møller Pedersen.

Annonce

Annonce